Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2024-04-12
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Annual
Fastators årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras...
2024-04-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator ingick 2022 via dotterbolag ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023. På grund av den rådande finansiella situationen saknade Fastator medel för att verkställa...
2024-03-25
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelar att de uppskjutna räntebetalningarna under Bolagets utestående obligationslån som skulle ha skett den 22 mars 2024 för...
2024-03-21
News
IR
Swedish
Corporate Action
Other
Den 19 mars meddelade Fastator att man tecknat avtal om att avyttra delar av sitt innehav i Studentbostäder i Norden AB till ett värde av 29 mkr. Fastator meddelade även att man avsåg att avyttra återstående del av aktieposten...
2024-03-19
News
IR
Swedish
Corporate Action
Other
Fastator har tecknat avtal kring försäljning av delar av Fastators innehav i Studentbostäder i Norden AB. Försäljningen sker utanför börsen och till fler olika parter. Utöver dessa bindande avtal pågår...
2024-03-15
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators bolag Point Properties Portfolio 1 AB (publ) säljer fastigheten Riddaren 1 i Strömstad till Hagabacken AB, till en överenskommen köpeskilling om 62,65 mkr. Fastigheten är värderad till 63 mkr Q4 2023. Vid försäljningstillfället...
2024-03-15
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator avvecklar innehavet Fastator Sicklaön genom att sälja en handelsfastighet på 2 200 kvm med tillhörande tomtarea i Nacka i Stockholm. Fastigheten är idag fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgår till 75 mkr, vilket...
2024-03-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN...
2024-03-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i ett tidigare pressmeddelande daterat den 16 februari 2024 meddelat att Bolaget inte kommer att klara den finansiella soliditetskovenanten under...
2024-02-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Perioden januari-december Kvartalet oktober-december Kommentar från VD Kraftsamling och nystartJag ska inte hymla med att det har varit ett tufft kvartal för Fastator på flera plan. Det har skett stora förändringar i bolagsledningen...
2024-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån...
2024-02-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5 (”Fastigheterna”). Fastigheterna...