Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-08-11
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingande återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 28 juli 2021 (“Återköpserbjudandet”)...
2021-07-28
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2021-07-27
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator och dess båda innehavsbolag Point och Företagsparken har genom olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Motala, Strömstad och Höganäs med ett totalt underliggande fastighetsvärde...
2021-07-15
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) emitterade den 3 juni 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt utestående ramverk om totalt 700...
2021-07-09
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator och dess innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Helsingborg, Östersund, Höganäs, Skövde, Vara, Ale, Vårgårda samt Pedersöre...
2021-06-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Reference is made to Aktiebolaget Fastator’s (publ) (“Fastator” or the “Issuer”) SEK 500,000,000 senior unsecured floating rate bonds 2020/2023 with ISIN SE0014855276 (the “Bonds 2020/2023”) and maximum SEK 700,000,000...
2021-06-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna...
2021-06-11
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Helsingborg, Uddevalla, Ljungby och Motala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 105 Mkr. Förvärven omfattar 5 fastigheter...
2021-06-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators och Broadgate Asset Managements joint venture-bolag har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Uppsala och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 145 Mkr och en total uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvm. Efter förvärven...
2021-05-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Nordic PM erbjuder fullservice inom fastighetsförvaltning över hela Sverige och förvaltar en sammanlagd yta om drygt 2,3 miljoner kvm. Som ett led i Nordic PM:s tillväxtstrategi har bolaget förvärvat...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) has successfully issued subsequent senior unsecured bonds of 200 MSEK (the “Bonds”) under its existing bond framework of 700 MSEK with ISIN: SE0014855284. The company has, as previously...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 700 Mkr med ISIN: SE0014855284...