Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2024-02-13
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen i Fastator har beslutat att senarelägga publicering av bokslutsrapporten för 2023. Tidigare kommunicerat datum för rapporten var torsdag den 15 februari. Nytt datum för publicering är måndag den 26 februari. Rapporten...
2024-01-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar idag att vice VD Svante Bengtsson sagt upp sin anställning. Svante Bengtsson har varit verksam i olika ledande roller i Fastator sedan 2016 och kommer att kvarstå i sin roll fram till sommaren.”Svante...