Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2023-09-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 22 augusti 2023 har Bolaget initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”)...
2023-08-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
VD Joachim Kuylenstierna kommenterar: LÄNK För ytterligare information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51 Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag...
2023-08-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter...
2023-08-23
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar idag att CFO Christoffer Strömbäck sagt upp sin anställning för en nyinrättad tjänst på Castellum. Christoffer Strömbäck har varit CFO för Fastator sedan 2019 och...
2023-08-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org. Nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2023 har Bolaget inlett diskussioner med långivaren under ett lån upptaget...
2023-08-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) har utsett Joachim Kuylenstierna till ny VD medan Svante Bengtsson återgår till rollen som vice VD i bolaget. Joachim Kuylenstierna är Fastators grundare. Svante Bengtsson har tidigare haft tunga exekutiva...
2023-08-17
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
Perioden jan-juni Kvartalet april-juni Kommentar från VD Även det andra kvartalet har präglats av stigande räntor och finansiell oro. Detta har påverkat främst vårt noterade innehav i Studentbostäder i Norden...
2023-07-18
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”), initierade den 30 juni 2023 ett skriftligt förfarande för det icke säkerställda obligationslånet med rörlig ränta...
2023-07-03
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators delägda innehavsbolag Företagsparken har under juni månad genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter för att renodla fastighetsportföljen. Företagsparken är det största...
2023-06-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”), har tre utestående icke säkerställda obligationslån med rörlig ränta av serie 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025 med...
2023-06-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
NPM Group är en tillväxtorienterad storkoncern verksam inom property management och facility management. Med en omsättning 2022 på 350 MSEK, ett EBITDA-resultat om 42 MSEK och en CAGR om 33% är koncernen väl positionerad...
2023-05-22
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
- När vi samlar vår kompetens och erfarenhet i ett enda bolag kan vi skapa stora värden för våra kunder och möjliggöra besparingar och effektiviseringar. NPM Group blir i och med sammanslagningen en av marknadens ledande...