Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-06-28
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har tillsammans med Pierre Ladow som delägare byggt upp Företagsparken från ”noll” till över 5 Mdkr det senaste året. För att stärka kapitaltillgången för framtida tillväxt säljer...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators VD Knut Pousette har förvärvat aktier i Fastator över börsen för cirka 1 Mkr. Totalt har 71 015 aktier förvärvats till en kurs om 13,80 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Knut Pousette 321...
2022-06-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström...
2022-06-02
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 20 april 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande...
2022-05-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
2022-05-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators rikstäckande projekt Point Properties har genomfört en avsiktsförklaring med Motala Kommun där Point förädlar Motala Rådhus till ett utbildningscentrum om 2 500 kvm med utbildning på universitetsnivå...
2022-04-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde...
2022-04-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr under Fastators utestående obligationslån 2021/2025 med en total ram om 1 000 Mkr och ISIN SE0017159916. Efter emissionen kommer totalt...