Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-10-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) stärker styrelsen med ytterligare spetskompetens inom riskkapitalägda bolag och Facility Management, logistik, IT och digitalisering. - Fastator är ett investmentbolag med affärsidé...
2021-10-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman...
2021-10-13
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter centralt i Skövde med sammanlagt 15 400 kvm. Genom förvärvet utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna...
2021-09-21
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 7 500 kvm med hyresintäkter...
2021-09-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FASTAT) och ISIN-kod (ISIN SE0015407382). Det sker...
2021-09-14
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 september 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på...
2021-09-13
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Aktiebolaget Fastator (publ):s ("Fastator" eller "Bolaget") ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet...
2021-09-03
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingande återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 17 augusti 2021 (“Återköpserbjudandet”)...
2021-09-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat fyra fastigheter i Stockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 130 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 4 500 kvm med hyresintäkter...
2021-08-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
2021-08-17
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Nordic PM knyter ytterligare ett bolag inom fastighetsförvaltning till sig genom förvärv av 60% av aktierna i KOM Fastighetsförvaltning AB (”Komfast”), som blir koncernens tredje förvärv...
2021-08-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...