Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-11-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga...
2020-11-11
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) emitterade den 22 september 2020 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med ISIN SE0014855276 och seniora icke säkerställda obligationer...
2020-11-11
News
IR
Swedish
Aktiespararnas uppdragsanalystjänst har publicerat uppdaterad aktieanalys av Fastator. Analysen finns i sin helhet på: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/fastator_q3_uppdatering.pdf För mer information, vänligen kontakta...
2020-11-06
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avseende fastigheten Södertälje Fjärilen 22. Förvärvet sker genom bolagsförvärv...
2020-11-05
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus redovisar ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019. Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela...
2020-11-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2020-10-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN...
2020-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastastors innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB Flat av Nordic Credit Rating (NCR). Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av bolagets...
2020-10-26
News
IR
Swedish
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Aktiebolaget Fastator, Phoenix Insurance Group Ltd och Amasten Fastighets AB blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”)...
2020-10-23
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella...
2020-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq...
2020-10-15
News
IR
Swedish
Magnus Åkesson har utsetts till ny VD i Fastators innehavsbolag Point Properties. Han tillträder den 1 februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som varit tillförordnad VD i Point sedan sommaren 2020. - Jag är...