Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2018-09-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm. Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har agerat...
2018-09-03
News
IR
Swedish
- Offentliga Hus har under året vuxit med mer än en miljard i fastighetsvärden. Med de fastigheter som tillträds i oktober och de ytterligare förväntade förvärven fortsätter de hålla en hög tillväxttakt...
2018-08-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Offentliga Hus avser att utvärdera förutsättningarna för att utöka sitt utestående obligationslån. Som en del i detta har Offentliga Hus anlitat Pareto och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare...
2018-08-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
KOMMENTAR FRÅN VD Hetaste kvartalet någonsin Så här tillbaka från semestern och den hetaste sommaren i mannaminne, vill vi skruva upp temperaturen ytterligare för Fastators aktieägare. 186 miljoner i resultat och...
2018-08-27
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
– Fastator har nu, efter ett antal år av stark tillväxt, nått en storlek där bolaget bedöms vara moget för notering på börsens huvudlista. En notering på reglerad marknad skärper kraven på...
2018-07-02
News
IR
Swedish
Målet är att bidra till att skapa ett rikstäckande bolag som uteslutande fokuserar på studentbostäder. Något man i dagsläget anses saknas på den svenska marknaden. Studentbostäder i Sveriges ambition är...
2018-06-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
uthyrningsbar yta om drygt 44 000 kvadratmeter. Fastigheterna är uthyrda med huvudsakliga hyrestagare som Polismyndigheten, Region Skåne, olika LSS-boenden och Landstinget Dalarna. De totala hyresintäkterna är 54 miljoner kronor per...
2018-05-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
KOMMENTAR FRÅN VD Från en riktigt god utsikt Det är klokt att lura i vassen när knappt simkunniga ger sig ut på djupt vatten. Genom vassgluggen har vi sneglat på alla bostadsutvecklare och funderat på om vi missat...
2018-05-03
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret...
2018-04-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators utdelningspolicy har tidigare varit att samtliga vinstmedel ska återinföras i verksamheten. Styrelsen har idag beslutat om en ny utdelningspolicy. Fastators mål är att från och med årsstämman 2020 dela...
2018-04-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på http://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2017 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar...
2018-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Dessa förväntade värdeförändringar väntas få en positiv resultateffekt om ca 175 miljoner kronor i Fastators delårsrapport för andra kvartalet. - Det långsiktiga värdebyggande arbete som gjorts...