Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2017-05-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and started on May 29, 2017. As from...
2017-05-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and will start on May 29, 2017. As from...
2017-05-19
News
IR
Swedish
Styrelsen för Offentliga Hus i Norden Holding AB har valt att skilja Fredrik Klerfelt, VD i Fastators intressebolag Offentliga Hus, från hans tjänst som VD i Offentliga Hus i Norden AB. Beslutet verkställs med omedelbar verkan. Tillförordnad...
2017-05-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
FASTATORS AFFÄRSMODELL VINNER MARK Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 MSEK (35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till stor del låg på kapitalanskaffning...
2017-05-04
News
IR
Swedish
Jacqueline Winberg är idag VD för executive search-firman Stanton Chase, vars svenska verksamhet hon grundade 2006. Jacqueline har en bakgrund inom bank och finans och är sedan 2003 även styrelseledamot i Avanza Bank AB. Under hennes...
2017-05-03
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret...
2017-04-10
News
IR
Swedish
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med...
2017-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Report
Annual
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på http://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. En engelsk version kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Årsredovisningen för 2016 publiceras endast i digital version. Aktieägare...
2017-04-03
News
IR
Swedish
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm...
2017-02-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Fastator fortsätter att utvecklas framgångsrikt och även fjärde kvartalet visar starka siffror. Substansvärdet har ökat kontinuerligt hela året och uppgick per den 31 december till 529 MSEK – en ökning med...
2017-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
På begäran av Fastator, och i enlighet med klausul 19.1 (a) i obligationsvillkoren, har obligationsagenten Nordic Trustee & Agency godkänt en korrigering av definitionen för ”Pledged Companies” under klausul 1.1 i...