Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2016-09-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Obligationen kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50 % per år som erläggs kvartalsvis. Obligationen har en löptid om 3 år och förfaller den 20 september 2019. Det totala rambeloppet uppgår...
2016-09-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Emissionslikviden vid en potentiell emission avses att användas till investeringar inom Offentliga Hus i Norden Holding AB samt för Fastators fortsatta expansion. För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hummel, VD daniel.hummel@fastator.se...
2016-08-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastighetsförvaltning är en viktig tjänst i alla Fastators innehav. Genom förvärvet av Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk förvaltningstjänst...
2016-08-17
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
FRAMGÅNGSRIKA AFFÄRER OCH STARK VÄRDEUTVECKLING Årets andra kvartal har präglats av framgångsrika affärer med ett starkt finansiellt resultat som följd. I kombination med en i övrigt god utveckling i våra...
2016-08-16
News
IR
Swedish
Daniel kommer främst att arbeta med strategi och nya förvärv. Han tillträder sin tjänst den 19 september. Fastators VD Daniel Hummel kommenterar rekryteringen: "Vi är mycket glada över att ha rekryterat Daniel Wong...
2016-07-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Genom förvärvet tar Fastator steget in i ytterligare ett viktigt tillväxtområde inom fastighetssektorn och lägger grunden för fortsatt expansion inom temporärboenden. Det är ett strategiskt betydelsefullt förvärv...
2016-07-04
News
IR
Swedish
För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hummel, VD daniel.hummel@fastator.se +46 (0)70 661 24 29 Erika Kveldstad, CFO erika.kveldstad@fastator.se +46 (0)70 339 99 99 Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat...
2016-06-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har sedan börsintroduktionen på Nasdaq First North Stockholm i september 2015 utvecklat affärsverksamheten för att skapa ett expansivt investmentbolag inom fastighetssektorn. Den 15 juni 2016 avyttras den sista kvarvarande...
2016-06-09
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator äger 49% av Konland AB, ett intressebolag till Fastator, som har avyttrat fastigheterna Gladan 6 & 7 på Kungsholmen till Tobin Properties AB (publ) och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB till ett underliggande fastighetsvärde...
2016-05-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Det starka finansiella resultatet är ett gott tecken på att vår affärsmodell fungerar. När bolaget nu går in i kvartal två är det med ett attraktivt erbjudande att presentera för investerare och kapitalmarknad...
2016-05-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsredovisning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2015, att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet...
2016-04-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
Under 2015 har vi lagt stor kraft på att omvandla Fastator till ett renodlat investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. Vi har tagit steget in på börsen, ökat antalet innehav och tillfört värdefull kompetens i bolaget...