Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2014-04-07
News
IR
Swedish
För ytterligare information: Svante Bengtsson, VD, REHACT AB Tel: +46 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se Svante Bengtsson, VD REHACT AB Tel: 46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se
2014-04-02
News
IR
Swedish
Styrelsemedlemmarna som nu köpt in sig i bolaget är Ola Alterå, Erik Branting och Johan Gorecki. Tillsammans med Nicole Norrestad har de sammanlagt köpt 100 000 aktier till ett marknadsvärde av drygt 1,1 miljoner kr. ‑ REHACT...
2014-03-27
News
IR
Swedish
- Saeid kommer mycket högt rekommenderad och jag är glad över att han har valt att börja arbeta för REHACT med att skynda på bolagets utveckling. Att stärka organisationen med en erfaren och affärdriven talang...
2014-03-21
News
IR
Swedish
-Styrelsen bestämde i januari konverteringskursen till 17 kronor per aktie, en konverteringskurs som vi ansåg återspegla en rimlig värdering på aktien. Vi är glada att så många konvertibelinnehavare har en...
2014-03-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
För ytterligare information: Svante Bengtsson, VD, REHACT AB Tel: +46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet...
2014-03-07
News
IR
Swedish
Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan m.m...
2014-02-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
VD-kommentar till perioden Verksamhetsåret 2013 har åter varit ett mycket händelserikt år för REHACT och det avslutande fjärde kvartalet mer intensivt än något tidigare kvartal. Mycket kraft har lagts på...
2014-02-14
News
IR
Swedish
Enligt uppgift från ägaren till Natura Center har man nyligen nått en överenskommelse med en fastighetsfond om investeringar på 350 miljoner PLN vilket innebär att man nu kan starta projektet. Hela projektet, med hotell...
2014-02-07
News
IR
Swedish
-Vid introduktion av ny teknik är det naturligt att inledningsvis bearbeta kunder och samarbetspartners som är särskilt intresserade av just ny teknik. Eco Now Premium är en utställning som riktar sig mot ett exklusivt segment...
2014-02-06
News
IR
Swedish
– Försäljningen av våra aktier i REHACT är i linje med Almi Invests uppdrag att investera och arbeta aktivt i bolag i tidiga skeden för att över tid minska vårt engagemang. Det känns kul att vi kunde och...
2014-02-05
News
IR
Swedish
Det var i december förra året som marköverlåtelseavtalet mellan Haninge kommun och REHACT vann laga kraft. Ett avtal som ger REHACT möjlighet att förvärva sex tomter avsedda för privatboenden på Dalarö...
2014-01-23
News
IR
Swedish
-Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Vi hade räknat med att det formella patentbrevet...