Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2013-10-22
News
IR
Swedish
Vid extra bolagsstämma i REHACT AB, som hölls kl 13.00 den 21 oktober 2013 på Engelbrektsplan 2, beslutades följande: Vid stämman var 63,6 procent av kapitalet och 73,4 procent av rösterna representerade. Svante Bengtsson...
2013-10-15
News
IR
Swedish
Ola Alterå har en civilingenjörsexamen från Chalmers och han har varit VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och landchef för United Nations Development Organization, UNIDO, i Kenya. Under åren som statssekreterare...
2013-10-15
News
IR
Swedish
Punkt 9 – Fastställande av antal ledamöter och val av styrelseledamot Antal ledamöter till styrelsen Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter. Styrelsen...
2013-09-27
News
IR
Swedish
Syftet med alliansen är att främja handel, forskning, investeringar och utbyte inom miljöteknik mellan de två nationerna. Organisationen fokuserar på tre huvudområden; Gröna byggnader, Grön infrastruktur och...
2013-09-20
News
IR
Swedish
Sammanfattning: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie...
2013-09-17
News
IR
Swedish
Delegationen från Kanada besöker Sverige för att öka deltagarnas kunskaper om integrerade energisystem och hållbart stadsbyggande i Sverige. REHACTs VD Svante Bengtsson medverkade därför vid en mottagning på...
2013-08-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
Med hjälp av de 12 mkr som investerades i bolaget i slutet av 2012 har vi nu kunnat engagera oss i ytterligare fler projekt. I det korta perspektivet har detta inneburit ökade utgifter men i förlängningen är det nödvändigt...
2013-08-29
News
IR
Swedish
REHACTs nya samarbetspartner, Ross arkitektur & design, har i mer än femton år arbetat med avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga projekt och resulterat i en rad uppmärksammade...
2013-07-18
News
IR
Swedish
Under denna konverteringsperiod har bolaget därmed emitterat ytterligare 60 000 aktier av serie B och aktiekapitalet har ökat med 600 kr. Aktiekapitalet uppgår efter konvertering till 634 658,24 kr. De nya aktierna registrerades i dagarna...
2013-06-25
News
IR
Swedish
Det var en något omtumlad men nöjd Svante Bengtsson, VD i REHACT, som intervjuades av Aktiespararnas Wall Street-korrespondent, Bengt Göransson, strax efter sin uppmärksammade presentation: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Webb-TV/Wall-Street/Rehact-har-produkter-som-passar-bra-i-USA/...
2013-05-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
VDs kommentar till periodens utvecklingen Första kvartalet 2013 har karaktäriserats av nya möjligheter för REHACT att under året öka försäljningen och effektivisera tillverkningen. Vårt polska intressebolag...
2013-05-30
News
IR
Swedish
Vid årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 16.00 den 29 maj 2013, beslutades följande: Stämman tackade avgående ledamöter med en enkel gåva och en varm applåd. Svante Bengtsson, VD REHACT AB Tel: 46...