Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-11-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2020-10-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN...
2020-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastastors innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB Flat av Nordic Credit Rating (NCR). Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av bolagets...
2020-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq...
2020-10-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Action
Prospectus
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Fastators innehavsbolag...
2020-09-25
News
IR
Swedish
Regulatory
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har idag lämnat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011762129 (”Obligationerna”) i linje med...
2020-09-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 10 september 2020 (“Återköpserbjudandet”)...
2020-09-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”). Det ena obligationslånet...
2020-09-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2020-09-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit...
2020-09-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 aktier. Genom den riktade nyemissionen...
2020-09-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Fastator har...