Penser Access: Fastator - Billig exponering mot samhällsfastigheter

23 maj 2018

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget Offentliga Hus, ett bolag som investerar i samhällsfastigheter runt om i Sverige.  Det näst största innehavet är preferensaktier i två bolag där det största är ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Genova. Detta JV innefattar en tomt i Nacka där en detaljplansprocess om 20 – 30 000 kvm drivs. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i bolaget då rabatten mot NAV är 34% och bör kunna röra sig mot intervallet 15-20%, detta till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/billig-exponering-mot-samhallsfastigheter/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se


Dokument