Analysguiden: Fortsatt rabatt trots kurslyft

22 augusti 2019 Regulatorisk information

Fastator ökade sitt substansvärde med knappt 5 kronor/aktie till 74,3 kronor/aktie under andra kvartalet 2019. Liksom under kvartal 1/2019 utgör värdeökningar på Fastators egna fastigheter merparten av resultatet. Vi höjer vår riktkurs till 63 kronor (56) i Bas-scenariot. Substansrabatten har minskat till 21 procent.

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger cirka 6 procent direktavkastning. Målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde till 9 miljarder kronor inför en börsnotering om ett till två år. Per 30 juni 2019 hade OH kommit upp i ett fastighetsvärde på cirka 6 miljarder kronor, inklusive köpeavtal. OH utgör cirka 41 procent av Fastators totala portföljvärde, medan bolagets egna fastigheter står för omkring 49 procent.

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till sina investeringar i fastighetssektorn. Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringar och har ett annorlunda tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav och blir mer opportunistiska.

Fastator-aktien ger en riskspridning för invest­ering i olika fastighetstillgångar med högre avkastning, även om exponeringen idag är ganska koncentrerad till OH och de egna fastigheterna. Fastator har inlett en process för notering av sin aktie på någon av börsens huvudlistor, vilket bör vara positivt för kursutvecklingen. Substansrabatten i Fastators aktie har sedan vår senaste uppdatering den 17 maj  minskat från 34 procent till 21 procent. Vi höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i basscenariot till 63 kronor (56). Kursutvecklingen har varit stark för fastighets­sektorn överlag de senaste månaderna i spåren av en lägre räntenivå.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.


Dokument