Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 12 januari 2022. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut...