Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-05-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators rikstäckande projekt Point Properties har genomfört en avsiktsförklaring med Motala Kommun där Point förädlar Motala Rådhus till ett utbildningscentrum om 2 500 kvm med utbildning på universitetsnivå...
2022-04-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde...
2022-04-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr under Fastators utestående obligationslån 2021/2025 med en total ram om 1 000 Mkr och ISIN SE0017159916. Efter emissionen kommer totalt...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2022. Mot bakgrund av den pågående smittspridningen som råder till följd av covid-19-pandemin...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Annual
2022-03-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties förvärvar sex fastigheter i Gävle, Skellefteå, Umeå och Falun. Total uthyrningsbar yta är 51.500 kvm och initiala hyresintäkter uppgår till 68 Mkr. Förvärvet innebär en ökning...
2022-03-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Företagsparken har förvärvat fem fastigheter...
2022-02-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har sagt upp sitt avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgaranti för Fastators aktie. Avtalet träffades 2018 och syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta...
2022-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Fastator ökar vinsten med 93 % jämfört med samma period föregående år. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt. Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för...
2022-02-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Nordic PM stärker styrelsen med ytterligare spetskompetens från riskkapitalägda bolag inom områdena Facility Management, logistik, IT och digitalisering. -Nordic PM påbörjade en tydlig tillväxtresa under 2021 genom...
2022-02-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Under december 2021 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter med upp till +25% jämfört med föregående år. Det är långt över HUIs senaste prognos om +3% i december för...
2022-02-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 23 december 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om...