Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Fastator ökar vinsten med 93 % jämfört med samma period föregående år. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt. Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för...
2022-02-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Nordic PM stärker styrelsen med ytterligare spetskompetens från riskkapitalägda bolag inom områdena Facility Management, logistik, IT och digitalisering. -Nordic PM påbörjade en tydlig tillväxtresa under 2021 genom...
2022-02-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Under december 2021 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter med upp till +25% jämfört med föregående år. Det är långt över HUIs senaste prognos om +3% i december för...
2022-02-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 23 december 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om...
2022-02-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 Mkr till 4,0 Mdkr. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att tydliggöra ambitionen i det snabbväxande bolaget. Företagsparken ska vid utgången...
2022-02-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har investerat i last mile bolaget Boxxy genom att teckna aktier i bolagets nyemission för att finansiera bolagets fortsatta tillväxtresa. Bolaget lanserades under början av 2021 och har redan tecknat avtal med 20 av de största...
2022-02-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken är under stark tillväxt. Tillskottet om 500 Mkr kommer enbart användas för tillväxt. Tillsammans med befintlig kassa samt lågt belånade fastigheter ser vi en möjlig...
2022-01-31
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Shares
Under december 2021 offentliggjordes att styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 684 198 aktier till en...
2022-01-26
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Motala kommun har beslutat om den nya detaljplanen för stadens centrum. Fastators rikstäckande projekt Point kan nu efter en rekordsnabb process om endast 20 månader gå vidare med att förverkliga de 144 nya gröna byggrätterna...
2022-01-24
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2022-01-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka...
2022-01-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm. I Uddevalla har cirka 2 800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB...