Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB. Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140 Mkr. Fastators aktieinnehav var obelånat...
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr. Försäljningarna har skett över...
2022-06-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr. Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt...
2022-06-28
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har tillsammans med Pierre Ladow som delägare byggt upp Företagsparken från ”noll” till över 5 Mdkr det senaste året. För att stärka kapitaltillgången för framtida tillväxt säljer...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators VD Knut Pousette har förvärvat aktier i Fastator över börsen för cirka 1 Mkr. Totalt har 71 015 aktier förvärvats till en kurs om 13,80 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Knut Pousette 321...
2022-06-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström...
2022-06-02
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 20 april 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande...
2022-05-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1