Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2016-04-08
News
IR
Swedish
Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2016, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen...
2016-02-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
26 februari 2016 KVARTALET OKTOBER–DECEMBER • Periodens resultat 20,1 MSEK (22,9) • Resultat per aktie efter utspädning 1,53 kr (1,86) PERIODEN JANUARI-DECEMBER • Periodens resultat 79,2 MSEK (62,1) • Resultat per aktie...
2016-01-20
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator, vars aktie handlas på Nasdaq First North, har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till ny Certified Adviser från och med den 1 februari 2016. För ytterligare information kontakta: Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24...