Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2015-03-09
News
IR
Swedish
Köpeskillingen för REHACTs andelar i iRWN uppgick till drygt 650 000 SEK. LARDON ingår enligt uppgift från ledningen i bolaget i ett större nätverk av företag som på olika sätt kommer att engageras i driften...
2015-02-04
News
IR
Swedish
I december 2010 grundade REHACT det polska bolaget iRWN sp. z o.o. tillsammans med två polska intressenter. Målsättningen med investeringen i iRWN var att bolaget skulle ge REHACT möjlighet till effektiv produktion av RVU i Polen...