Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2013-05-23
News
IR
Swedish
Punkt 9 – Antal ledamöter och revisorer Antal ledamöter till styrelsen Totalt föreslås val av fyra (4) ordinarie ledamöter till styrelsen. Totalt föreslås noll (0) suppleanter. Antal revisorer Totalt föreslås...
2013-04-24
News
IR
Swedish
Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: Förslag till dagordning Förslag till beslut Punkt 12: Tillägg till verksamhetsbeskrivningen Ägarna Jerzy Hawranek och Svante Bengtsson föreslår...
2013-03-26
News
IR
Swedish
Haninge kommun, som inbjudit till tävlingen, har för avsikt att sälja sex obebyggda fastigheter i centrala Dalarö, detaljplanelagda för bostadsändamål. Den nya bebyggelsen ska utformas med modern teknik för energihushållning...
2013-02-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Verksamhetsåret 2012 har varit ett mycket händelserikt år i REHACTs historia. Den 16-19 januari var REHACT inbjudet av Energimyndigheten och Exportrådet (numera Business Sweden) att delta i den officiella svenska delegationen vid...
2013-02-18
News
IR
Swedish
Hösten 2012 ansökte REHACTs intressebolag i Polen, iRWN sp.z o.o., om EU-bidrag för att underlätta och påskynda marknadsintroduktionen av Rehact Energy System på den expansiva polska marknaden. EU har nu beslutat att godkänna...
2013-01-29
News
IR
Swedish
-Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Att vi nu erhållit patentskydd på...
2013-01-21
News
IR
Swedish
REHACT besökte för tredje gången Qatar och World Future Energy Summit i Abu Dhabi. I Qatar träffade delegationen bland andra ”Qatar 2022 Bid Committe” som ansvarar för samordningen av alla byggprojekt inför världsmästerskapen...
2013-01-09
News
IR
Swedish
Det internationellt erkända högnivåmötet World Future Energy Summit hålls mellan 15-17 januari för sjätte gången i Abu Dhabi och i år har över 26 000 deltagare från över 130 olika länder...