Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2018-04-04
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm...
2018-04-03
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Financial calendar
Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, CFO svante.bengtsson@fastator.se +46 (0) 709 566 756 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt...
2018-03-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Staffan Beckett är grundare och tidigare VD på Nord Fondkommission. Han har en bakgrund inom fond- och försäkringsbranschen och har tidigare bland annat arbetat som säljansvarig och partner på SIP Nordic Fondkommission...
2018-02-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
KOMMENTAR FRÅN VD Stark avslutning på ett stabilt år Under året har vi använt vår kompetens för att hjälpa våra innehavsbolag att växa vidare. Som exempel sattes Offentliga Hus målsättning...
2018-02-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Nomination Committee
Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2018. Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51...
2018-02-14
News
IR
Swedish
Regulatory
”Joachim har sedan bolaget grundades varit en stor tillgång för Fastator och vi är glada att han nu axlar rollen som bolagets ordinarie VD. Med sitt omfattande nätverk och sin gedigna erfarenhet från fastighetsbranschen...
2018-02-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Likviditetsgarantåtagandet påbörjas den 13 februari 2018. - Likviditetsgarantin ger Fastator en högre likviditet i aktien i syfte att underlätta och främja handeln i aktien för våra aktieägare, säger...
2018-01-31
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Nasdaq Stockholm har godkänt Offentliga Hus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till i morgon, torsdag, den 1 februari 2018. Per dagens datum har obligationer till ett värde om...
2018-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Inför att obligationerna noteras har Offentliga Hus upprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt...