Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-04-07
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
2021-04-01
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 Mkr, varav 200 Mkr från Fastator. Fastator kommer att äga...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator och Företagsparken har under mars månad tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Förvärvet är offentliggjort sedan tidigare och fastigheterna är belägna på ett flertal...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators nya innehavsbolag SBK Svenska Bostadskompaniet AB (”Svenska Bostadskompaniet”) förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt...
2021-03-29
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Knut Pousette, VD Fastatorknut.pousette@fastator.se+46 (0) 70 733 80 00 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO Fastatorchristoffer.stromback@fastator.se+46...
2021-03-12
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties Portfolio 1 AB (publ), en del av Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB, har idag emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet...
2021-02-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé. Utgångspunkten är fortsatt att bolaget ska skapa värde genom att bygga morgondagens marknadsledare...
2021-02-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
2021-02-09
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg. Detta endast efter drygt ett år sedan den första...
2021-02-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingade återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 20 januari 2021 (“Återköpserbjudandet”)...
2021-02-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information