Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

19 februari 2019 Regulatorisk information

Aktiebolaget Fastator (publ) har tidigare meddelat att årstämman 2019 ska hållas fredagen den 3 maj. För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till tisdagen den 7 maj. Bokslutskommuniké samt årsredovisning kommer att publiceras enligt tidigare kommunicerade datum.