Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2023-12-20
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning och sökandet efter hans ersättare inleddes omgående. Med anledning av de förestående helgerna har parterna...
2023-12-12
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastighetsbolaget Point Properties, helägt av Fastator, har återbetalat 100 Mkr av sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015556535 till obligationsinnehavarna. Återbetalningen har delvis finansierats med köpeskilling...
2023-12-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Styrelsen offentliggör också den interna utredning som man givit oberoende advokat Björn Wendleby i uppdrag att ta fram. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i VD Joachim Kuylenstiernas...
2023-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk...
2023-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4) Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %) Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %) Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73) Substansvärde vid...
2023-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått avtal om en försäljning...
2023-11-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators helägda dotterbolag Svenska Kulturskatter säljer anrika fjällhotellet Åregården till Gillesvik Fastigheter. Fastighetsvärdet är satt till 76,5 miljoner kronor. - Åregården är ett lyckat exempel...
2023-10-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi är glada att göra denna affär med Hedern Fastigheter som är en stark lokal aktör...
2023-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2023 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Mats...
2023-10-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 26 september 2023 har Bolaget initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”)...
2023-09-29
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators styrelseordförande Björn Rosengren har förvärvat aktier i Fastator för cirka 100 000 kronor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46...
2023-09-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645, har idag träffat en överenskommelse med majoriteten av obligationsinnehavarna för Fastators tre utstående obligationslån om villkor för en förlängning med två...