Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-12-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators VD Knut Pousette och CFO Christoffer Strömbäck har förvärvat aktier i Fastator över marknaden för cirka 1 Mkr vardera. För ytterligare information, vänligen kontakta: Knut Pousette, VD Fastatorknut.pousette@fastator.se+46...
2022-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2023, kl 11:00 på...
2022-12-09
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators båda innehavsbolag Företagsparken och Nordic PM växer. Joakim Orthén har byggt upp Företagsparken från 0 till 6,5 Mdkr och bolaget genomförde nyligen en offensiv kontantemission om 900 Mkr till substansvärde...
2022-11-17
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken förvärvar 9 fastigheter i de befintliga delmarknaderna Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Förvärvet omfattar...
2022-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Kvartalet juli-september Kommentarer från VDI tider som dessa gäller det att stå på tå, vara aktiv och lyhörd. Aktiviteten har varit hög de sista månaderna. Omvärlden byter skepnad...
2022-10-26
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Fastators innehavsbolag Företagsparken 46 fastigheter. Den sammanlagda ytan är 94 000 kvm byggnader och 356 000 kvm mark. Fastigheterna återfinns...
2022-10-17
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie. Aktieägarlistan...
2022-08-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
Perioden januari-juni Kvartalet april-juni Kommentarer från VD Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor. Fastator har därmed stärkt sin finansiella ställning genom att...
2022-07-04
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Norden har offentliggjort att man avser att genomföra en till 100 procent garanterad kontant nyemission av aktier om 125 Mkr. Fastator är redo att öka sin ägarandel i bolaget och har åtagit...
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB. Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140 Mkr. Fastators aktieinnehav var obelånat...
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr. Försäljningarna har skett över...
2022-06-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr. Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt...