Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-12-20
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Tillväxtresan fortsätter för Fastators innehavsbolag VreFast med ytterligare investeringar inom bostadssegmentet i attraktiva Mälardalen. VreFast har förvärvat fastigheter i Stockholm och Arboga med ett totalt fastighetsvärde...
2021-12-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 12 januari 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Linnégatan 2, Stockholm...
2021-12-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr, inom ett rambelopp om 1 000 Mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m...
2021-12-13
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
I fredags den 10 december, premiärvisade Fastators gröna fastighetsbolag Point Properties en ny plan för Örnsköldsviks stadskärna. Flertalet ställde sig direkt i kö till de 60 miljöklassade lägenheterna...
2021-12-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare meddelats har Fastators dotterbolag Svenska Kulturskatter AB förvärvat Åregården och Lindgården i Åre respektive Visby. De tidigare delägarna av Åregården väljer nu att ta sin köpeskilling...
2021-12-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om...
2021-11-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva nio fastigheter i Stockholm och Södertälje med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Förvärvet omfattar en total...
2021-11-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
84 000 kvadratkilometer av svensk jordbruksmark, motsvarande två tredjedelar av hela Öland, har försvunnit på 10 år. En ohållbar utveckling om Sveriges klimat- och självförsörjningsmål ska uppnås...
2021-11-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet. Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast. Bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt...
2021-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 10 november 2021. Stämman har genomförts genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198)...
2021-11-04
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2021-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2021 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Ulf...