Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-12-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna...
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för Fastator (publ) meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget. Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på...
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”)...
2020-12-17
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige har genomfört en nyemission om 250 Mkr. Nyemissionen tecknades av en kombination av befintliga och nya aktieägare, varav 60 Mkr från Fastator som efter emissionen äger 20,6% av...
2020-12-17
News
IR
Swedish
Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik. Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde...
2020-12-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Punkt 7: vinstutdelning i form av dels kontant-...
2020-12-11
News
IR
Swedish
Bara fyrtiofem dagar efter att Point Properties lanserade visionen för Nya Brotorget i Bollnäs har Bollnäs kommun nu redan bifallit ansökan om ny detaljplan. Projektet omfattar två centrumgallerior i centrala Bollnäs som...
2020-12-09
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag SBS (Studentbostäder i Sverige) handlas nu på börsen då samgåendet med börsnoterade Prime Living slutförts. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare...
2020-12-04
News
IR
Swedish
Kepler Cheuvreux och Nordea har publicerat aktieanalyser av Fastators innehavsbolag Offentliga Hus med köprekommendationer. Kepler Cheuvreux har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie. Nordea har offentliggjort...
2020-12-01
News
IR
Swedish
Fastator offentliggjorde den 12 november 2020 att styrelsen beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i vilken tre (3) aktier i Fastator ger rätt till...
2020-11-12
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige offentliggjorde den 26 oktober 2020 att man börsnoteras genom ett samgående med börsnoterade Prime Living och där SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten blir största...
2020-11-12
News
IR
Swedish
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Linnégatan 2, 114...