Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-12-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastators (publ) (”Fastator”) helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) har ingått avtal om förvärv av 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde...
2019-12-19
News
IR
Swedish
ABG Sundal Colliers analystjänst Introduce inleder bevakning av Fastator. Fullständig rapport finns på Introduce hemsida: www.introduce.se. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se...
2019-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator offentliggör härmed att Fastators bokförda värde per 30 september 2019 av innehavsbolaget Offentliga Hus baserades på ett värde för samtliga aktier i Offentliga Hus om 2 170 Mkr, motsvarande 94 % av Offentliga...
2019-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 19 december 2019 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att godkänna de...
2019-12-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators helägda dotterbolagPoint Properties förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna...
2019-12-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till...
2019-12-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) styrelse har beslutat att punkten 7 c) på dagordningen för bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2019 stryks från dagordningen. Punkten avser förvärv av aktier...
2019-11-29
News
IR
Swedish
Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Fastators innehavsbolag Offentliga Hus. Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal transaktioner där...
2019-11-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Offentliga Hus emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 200...
2019-11-27
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har idag tillträtt det sista och största av de förvärv om totalt 1,1 Mdkr som Offentliga Hus den 1 juli 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva. Förvärven...
2019-11-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet. Offentliga...
2019-11-26
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 december 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholmsenast...