Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2016-12-07
News
IR
Swedish
Joachim Kuylenstierna har lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn och besitter ett betydande kunnande och nätverk. Styrelsen har samtidigt inlett processen för att rekrytera en ny ordinarie...
2016-12-01
News
IR
Swedish
”Vi är väldigt glada att Svante Bengtsson blir en del av Fastatorteamet. Under sin tid på Rehact drev han framgångsrikt börsnoteringen av bolaget och attraherade nya investerare. Han har stor erfarenhet av ledande befattningar...
2016-11-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
STÄRKT KAPITALBAS OCH FLER FÖRVÄRV Under årets tredje kvartal har Fastator genomfört ett antal betydelsefulla förvärv. Vi har också framgångsrikt stärkt vår kapitalbas genom en obligationsemission...
2016-11-02
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Kapitalet kommer att användas till att stärka Portvaktens förvärvskapacitet och genomföra fler fastighetsinvesteringar i den expansiva Öresundsregionen. Transaktionen innebär att Fastator tillför bolaget totalt...
2016-11-01
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har idag tillträtt aktierna i Portvakten Industrifastigheter AB, i enlighet med det avtal om indirekt förvärv av 50 % av aktierna som beskrevs i det pressmeddelande som Fastator publicerade den 3 oktober. För mer information...
2016-10-31
News
IR
Swedish
MDG grundades 2014 och tillhandahåller en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster. Plattformen finns än så länge endast i en betaversion men kommer att lanseras brett under 2017, med Fastator som finansiell...
2016-10-27
News
IR
Swedish
”Vi är mycket tacksamma för Erikas insatser i bolaget. Hon drev börsnoteringen av Fastator och har spelat en central roll i utvecklingen av vår nuvarande strategi, såväl som i uppbyggnaden av vårt största...
2016-10-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Bolaget har som säkerhet för obligationen pantsatt vissa av bolagets tillgångar och bolaget kan i framtiden komma att pantsätta ytterligare tillgångar. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader)...
2016-10-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hummel, VD daniel.hummel@fastator.se +46 (0)70 661 24 29 Erika Kveldstad, CFO erika.kveldstad@fastator.se +46 (0)70 339 99 99 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator...
2016-10-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Köpare av Fastators ägarandel om 49% i Konland AB är Landera AB. Frånträdet av aktierna har ingen påverkan på Fastators resultat. I samband med transaktionen tillförs likvida medel om 46,7 MSEK, vilket motsvarar...
2016-10-04
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Förvärvsbolaget finansierar förvärvet samt lösen av koncernskulder i Portvakten Industrifastigheter AB dels genom lån från ägarna, dels genom emission av preferensaktie till Fastators dotterbolag. Preferensaktiens...
2016-10-03
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Förvärvet går i linje med Fastators strategi att ingå partnerskap med starka entreprenörer på lokala marknader. Genom förvärvet tillförs Portvakten Industrifastigheter en stark finansiell och strategisk...