Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2013-12-12
News
IR
Swedish
-Det är oerhört glädjande att intresset för vårt bolag är så starkt att även denna emission blev så starkt övertecknad. REHACT tillförs nu det kapital som krävs för att vi under nästa...
2013-12-11
News
IR
Swedish
-I takt med att REHACT får en större och stabilare aktieägarbas är det styrelsens bedömning att behovet av en market maker minskat. Även om den slutliga fördelningen av aktier i den övertecknade nyemission som...
2013-12-05
News
IR
Swedish
Emissionen bestod av en del på ca 11,9 miljoner kronor som tecknades med företräde. Då intresset varit mycket stort bland både gamla och nya aktieägare blev denna emission kraftigt övertecknad. Emissionen innehöll...
2013-12-03
News
IR
Swedish
På Dalarö finns i dag en bebyggelse från olika tidsperioder som ger en miljö med en alldeles särskild egenart, speciell för Dalarö. Det var efter en markanvisningstävling tidigare i år som Haninge kommun...
2013-11-20
News
IR
Swedish
Delegationen är inbjuden till Sverige av Handelsminister Dr. Ewa Björling och är en uppföljning av den framgångsrika konferens som genomfördes i Marocko under april 2013. Svenska exportrådet har utöver de ordinarie...
2013-11-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
VDs kommentar till perioden Bäste aktieägare, Tredje kvartalet har efter den välbehövliga semestern kännetecknats av ett mycket hektiskt schema kring listbyte och företrädesemission. Vi inväntade också att...
2013-11-04
News
IR
Swedish
-Det är angeläget att potentiella investerare får så aktuell information om bolaget som är möjligt, säger Svante Bengtsson, VD. Med alla förberedelser klara inför listbytet till NASDAQ OMX First North och...
2013-11-01
News
IR
Swedish
Godkännande för handel på First North REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget...
2013-10-31
News
IR
Swedish
Viktiga datum - 1 november 2013: Prospekt avseende emissionen beräknas att offentliggöras. - 4 november 2013: Sista dag för handel med aktier i REHACT AB inklusive rätt att delta i företrädesemissionen...
2013-10-29
News
IR
Swedish
-Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Att vi nu är godkända för patentskydd...
2013-10-25
News
IR
Swedish
På Dalarö finns i dag en bebyggelse från olika tidsperioder som ger en miljö med en alldeles särskild egenart, speciell för Dalarö. Det var efter en markanvisningstävling tidigare i år som Haninge kommun...
2013-10-23
News
IR
Swedish
Sammanläggning av aktier Den extra bolagsstämman i REHACT beslutade den 21 oktober 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att 20 befintliga aktier av serie A sammanläggs till 1 aktie av samma serie samt att 20 befintliga...