Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2012-12-12
News
IR
Swedish
REHACTs VD Svante Bengtsson vann i december 2011 Zennström Philantropies ”Green Mentorship Award”. Under hela 2012 har han haft Skype-grundaden och superentreprenören Niklas Zennström som mentor. I samband med att nästa...
2012-11-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Perioden i sammandrag Väsentliga händelser under perioden Green Mentorship Award Mentorskapet med Skypegrundaren Niklas Zennström har fortlöpt under perioden med fortsatta möten med Niklas Zennström personligen samt med personer...
2012-11-26
News
IR
Swedish
REHACT AB har nyligen genomfört en emission om aktier och konvertibla skuldebrev. Emissionen var ursprungligen satt till maximalt 1 200 units. Under sista veckan stod det klart att emissionen sannolikt skulle bli övertecknad och att det skulle...
2012-11-21
News
IR
Swedish
REHACT AB, ett av Sveriges mest internationellt uppmärksammade miljöteknikbolag, genomförde under perioden 22 oktober till 16 november en emission av units bestående av förmånligt prissatta aktier och konvertibla skuldebrev...
2012-11-15
News
IR
Swedish
REHACT AB, ett av Sveriges mest internationellt uppmärksammade miljöteknikbolag, genomför för närvarande en emission av units bestående av förmånligt prissatta aktier och konvertibla skuldebrev med årsränta...
2012-11-08
News
IR
Swedish
Stockholm Innovation and Growth (STING) har anmält till styrelsen för REHACT att man avser teckna 361 407 aktier i REHACT genom den teckningsoption som ställdes ut till STING 2008. Med hänsyn till den pågående spridningsemissionen...
2012-04-27
News
IR
Swedish
- Project Qatar är en dynamisk mötesplats som ger oss en fantastisk möjlighet att knyta viktiga kontakter med lokala aktörer och visa upp vårt energieffektiva klimatsystem Rehact Energy System. Qatars byggbransch växer väldigt...
2012-04-20
News
IR
Swedish
Sedermeras uppdrag påbörjas den 23 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera...
2012-04-19
News
IR
Swedish
- I takt med att antalet aktieägare ökat i bolaget har kraven på handelsplatsen ökat och vi kommer därför att byta handelsplats för att underlätta handel i bolagets aktie, säger Svante Bengtsson, VD, REHACT...