Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-08-03
News
IR
Swedish
Fastator offentliggjorde den 28 juli en renodling av de befintliga innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samt ett förvärv av 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige som därmed blir ett nytt innehavsbolag. En...
2020-07-31
News
IR
Swedish
- Fastators fantastiska tillväxtresa har sin grund i ett lysande teamarbete. Så det är med stor glädje som jag också ser hur detta team fortsätter att investera i Fastator, ett kvitto på teamets fasta tro och förväntan...
2020-07-28
News
IR
Swedish
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena lördagen den 15 augusti 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Linnégatan 2, 114...
2020-07-28
News
IR
Swedish
Fastator renodlar innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samtidigt som ett nytt innehavsbolag skapas med förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB. - Vi genomför nu ett antal transaktioner av renodlande karaktär...
2020-07-27
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20. Förvärven sker genom bolagsförvärv och tillträdet är beräknat...
2020-06-30
News
IR
Swedish
Leif Östling har valts till ny styrelseordförande i Industrisamhället Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Fastator. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla verksamheter...
2020-06-25
News
IR
Swedish
Fastators helägda innehavsbolag Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad...
2020-06-17
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar sitt projekt ”Kvarteret Valfisken” i Trelleborg med utställning för allmänhet och politiker. Påbyggnationen gäller Valengallerian i centrala Trelleborg med åtta...
2020-06-16
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Avere Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Borås Getängen 33. Förvärvet sker genom bolagsförvärv av Avere Getängsvägen AB, och den...
2020-06-15
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts arbetat intensivt med förberedelsearbetet för en börsintroduktion under 2020. Förberedelsearbetet har fortlöpt enligt plan och det har nu fastställts...
2020-06-09
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av sju fastigheter i Halmstad och två fastigheter i Borås med tillträde senast 30...
2020-06-02
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators ledning och styrelse ökar sitt ägande i Fastator genom deltagande i en riktad nyemission till kursen 77,40 kr per aktie. Genom denna emission emitteras 285 369 nya aktier till kursen 77,40 kr och mot ett totalt vederlag om drygt 22...