Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-02-20
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Kommunikén med pressmeddelande den 19 februari kl 15.15 angav felaktigt datum för stämman. För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till onsdagen...
2019-02-19
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har tidigare meddelat att årstämman 2019 ska hållas fredagen den 3 maj. För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman...
2019-02-05
News
IR
Swedish
Fastators aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. Från och med den 6 februari 2019 handlas aktien med tickern FASTAT och ändras därmed från det tidigare kortnamnet ABFAST. För mer information, vänligen...