Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-01-31
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Shares
Under december 2021 offentliggjordes att styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 684 198 aktier till en...
2022-01-26
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Motala kommun har beslutat om den nya detaljplanen för stadens centrum. Fastators rikstäckande projekt Point kan nu efter en rekordsnabb process om endast 20 månader gå vidare med att förverkliga de 144 nya gröna byggrätterna...
2022-01-24
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2022-01-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka...
2022-01-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm. I Uddevalla har cirka 2 800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB...
2022-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 12 januari 2022. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut...