Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) has mandated Nordea, Pareto and Swedbank as joint bookrunners to investigate the possibility of issuing subsequent senior unsecured bonds to a price of 101% of the nominal amount, under its existing...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att i egenskap av ”joint bookrunners” undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda...
2021-05-19
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Knut Pousette, VD Fastatorknut.pousette@fastator.se+46 (0) 70 733 80 00 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO Fastatorchristoffer.stromback@fastator.se+46...
2021-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr. Förvärven omfattar 7 fastigheter med en total uthyrningsbar...
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
Kvartalet januari-mars Omsättning, MSEK 72,1 (62,7)Periodens resultat, MSEK 0,9 (-21,4)Avkastning på eget kapital, % 0,0 (-2,2)Soliditet, % 44,3 (43,5)Substansvärde, MSEK 1 685,2 (1 421,0)Substansvärde per aktie efter utspädning...
2021-04-27
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige, noterat på First North Premier och där Fastator äger 20,6% av aktierna, har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv i Köpenhamn med ett underliggande fastighetsvärde...
2021-04-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare pressmeddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare...
2021-04-07
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
2021-04-01
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 Mkr, varav 200 Mkr från Fastator. Fastator kommer att äga...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator och Företagsparken har under mars månad tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Förvärvet är offentliggjort sedan tidigare och fastigheterna är belägna på ett flertal...