Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-09-17
News
IR
Swedish
Med anledning av den förestående börsintroduktionen av Offentliga Hus har bolaget idag släppt en extra delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2020. Per den 31 augusti 2020 uppgick Offentlig Hus fastighetsvärde...
2020-09-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”). Det ena obligationslånet...
2020-09-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2020-09-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit...
2020-09-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 aktier. Genom den riktade nyemissionen...
2020-09-07
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Fastator har...
2020-09-01
News
IR
Swedish
Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 50 000 000 kronor genom...
2020-08-31
News
IR
Swedish
Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy. Målen speglar Offentliga Hus ambition på medellång...
2020-08-28
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige (SBS) planerar åtta nya student-byggnader på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad. Nu har Stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen. Under onsdagen antogs den inlämnade detaljplanen...
2020-08-27
News
IR
Swedish
Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen i Offentliga...
2020-08-21
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 21 augusti 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Punkt 7: Godkännande av transaktioner...
2020-08-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2