Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-06-03
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) har idag, via dotterbolaget Point Properties AB, tecknat avtal om förvärv av fastigheten Valfisken Större 45 i en bolagsaffär. Säljare är Skandia Fastigheter. Fastigheten tillträds under...
2019-05-31
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN...
2019-05-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
KOMMENTAR FRÅN VD Ett gott resultat längs vägen Det är äntligen vår! Och Fastator levererar ett starkt resultat om 83,9 MSEK (6,7 MSEK) för första kvartalet 2019. Kvartalets tillväxt och resultat är...
2019-05-10
News
IR
Swedish
Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om ca 500 MSEK. Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt...
2019-05-08
News
IR
Swedish
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). Stämman...
2019-04-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen...
2019-04-04
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Annual
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på https://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2018 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar...
2019-03-29
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag förvärvat och tillträtt 7 fastigheter i Timrå, Skåne och Gislaved. Förvärvet är delar av ett förvärv...
2019-03-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), via dotterbolag, har i tre separata transaktioner förvärvat och tillträtt fem centrala fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala. Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 220 Mkr...
2019-03-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021. Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt...
2019-02-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN...
2019-02-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
KOMMENTAR FRÅN VD Planekonomi... Att sammanfatta 2018 är ett rent nöje. Fastator går urstarkt och helt enligt plan där ökat substansvärde är ett av många kvitton på vår framgång. Substansvärdet...