Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-06-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators och Broadgate Asset Managements joint venture-bolag har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Uppsala och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 145 Mkr och en total uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvm. Efter förvärven...
2021-05-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Nordic PM erbjuder fullservice inom fastighetsförvaltning över hela Sverige och förvaltar en sammanlagd yta om drygt 2,3 miljoner kvm. Som ett led i Nordic PM:s tillväxtstrategi har bolaget förvärvat...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) has successfully issued subsequent senior unsecured bonds of 200 MSEK (the “Bonds”) under its existing bond framework of 700 MSEK with ISIN: SE0014855284. The company has, as previously...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 700 Mkr med ISIN: SE0014855284...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) has mandated Nordea, Pareto and Swedbank as joint bookrunners to investigate the possibility of issuing subsequent senior unsecured bonds to a price of 101% of the nominal amount, under its existing...
2021-05-27
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att i egenskap av ”joint bookrunners” undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda...
2021-05-19
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Knut Pousette, VD Fastatorknut.pousette@fastator.se+46 (0) 70 733 80 00 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO Fastatorchristoffer.stromback@fastator.se+46...
2021-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr. Förvärven omfattar 7 fastigheter med en total uthyrningsbar...
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
Kvartalet januari-mars Omsättning, MSEK 72,1 (62,7)Periodens resultat, MSEK 0,9 (-21,4)Avkastning på eget kapital, % 0,0 (-2,2)Soliditet, % 44,3 (43,5)Substansvärde, MSEK 1 685,2 (1 421,0)Substansvärde per aktie efter utspädning...
2021-04-27
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige, noterat på First North Premier och där Fastator äger 20,6% av aktierna, har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv i Köpenhamn med ett underliggande fastighetsvärde...
2021-04-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare pressmeddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare...