Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-09-09
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus är en pionjär och stabilt växande aktör inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter. Sedan 2011 har bolaget byggt upp ett fastighetsbestånd på ca 6 miljarder kr...
2019-09-02
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer...
2019-08-30
News
IR
Swedish
Fastators helägda dotterbolag Point Properties har emitterat säkerställda obligationer om 375 Mkr med en löptid om 2 år och en fast ränta om 4,5%. Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv...
2019-08-23
News
IR
Swedish
Idag lanserar Nasdaq ett likviditetsprogram för företagsobligationer. Syftet är att främja transparens och handel i nordiska företagsobligationer. Inbjudna till lansering och klockringning är Mangold Fondkommission som första...
2019-08-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
Kvartalet april - juni Periodens resultat 58,3MSEK (186,7) Resultat per aktie efter utspädning 4,0 SEK (13,3) Avkastning på eget kapital 5,7 % (27,3)...
2019-08-15
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-juni 2019. Nytt datum för rapporten är 21 augusti 2019. Tidigare meddelat datum för kvartalsrapporten var 29 augusti 2019. För mer...
2019-08-09
News
IR
Swedish
Med fyra nya hyresavtal varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje är fastigheten nu uthyrd till drygt 70%. De nya hyresavtalen avser 9 571 kvm och löper i snitt på 7,9 år...
2019-07-15
News
IR
Swedish
Teckningsoptionerna är av serie 2015/2020 och är del av ett existerande program avsedda för personer i ledande ställning beslutat på årsstämman 2015. Transaktionerna har även insynsrapporterats till Finansinspektionen...
2019-07-01
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Föregående pressmeddelande angående förvärv av fastigheter saknade viss information om förvärven. Nedan följer ett kompletterat pressmeddelande. Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största...
2019-07-01
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter...
2019-06-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag tillträtt de förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december...
2019-06-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021 (ISIN: SE0011762129). Fastator har sedan första...