Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2024-02-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Perioden januari-december Kvartalet oktober-december Kommentar från VD Kraftsamling och nystartJag ska inte hymla med att det har varit ett tufft kvartal för Fastator på flera plan. Det har skett stora förändringar i bolagsledningen...
2024-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån...
2024-02-14
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5 (”Fastigheterna”). Fastigheterna...
2024-02-13
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen i Fastator har beslutat att senarelägga publicering av bokslutsrapporten för 2023. Tidigare kommunicerat datum för rapporten var torsdag den 15 februari. Nytt datum för publicering är måndag den 26 februari. Rapporten...
2024-01-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar idag att vice VD Svante Bengtsson sagt upp sin anställning. Svante Bengtsson har varit verksam i olika ledande roller i Fastator sedan 2016 och kommer att kvarstå i sin roll fram till sommaren.”Svante...
2023-12-20
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning och sökandet efter hans ersättare inleddes omgående. Med anledning av de förestående helgerna har parterna...
2023-12-12
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastighetsbolaget Point Properties, helägt av Fastator, har återbetalat 100 Mkr av sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015556535 till obligationsinnehavarna. Återbetalningen har delvis finansierats med köpeskilling...
2023-12-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Styrelsen offentliggör också den interna utredning som man givit oberoende advokat Björn Wendleby i uppdrag att ta fram. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i VD Joachim Kuylenstiernas...
2023-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk...
2023-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4) Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %) Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %) Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73) Substansvärde vid...
2023-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått avtal om en försäljning...
2023-11-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators helägda dotterbolag Svenska Kulturskatter säljer anrika fjällhotellet Åregården till Gillesvik Fastigheter. Fastighetsvärdet är satt till 76,5 miljoner kronor. - Åregården är ett lyckat exempel...