Analysguiden: Högre värden på fastigheter

17 maj 2019 Regulatorisk information

Fastator ökade sitt substansvärde med ytterligare 5 kronor/aktie till 69,6 kronor/aktie under första kvartalet 2019. Bakom detta ligger värdeökningar främst på Fastators egna fastigheter, medan förändringen hos Offentliga Hus var mindre denna gång. Vi höjer vår riktkurs till 56 kronor (53) i Bas-scenariot.

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger cirka 6 procent direktavkastning. Målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde till 9 miljarder kronor inför en börsnotering om ett till två år. Då Offentliga Hus andel av Fastators tillgångsportfölj har minskat till 38 procent per 31 mars 2019, vilket är en effekt av Fastators egna ganska stora fastighetsköp det senaste halvåret.

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till sina investeringar i fastighetssektorn. Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringar och har ett annorlunda tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav och blir mer opportunistiska.

Fastator-aktien ger en riskspridning för invest­ering i olika fastighetstillgångar med högre avkastning, även om exponeringen mot OH är betydande. Fastator har inlett en process för notering av sin aktie på någon av börsens huvudlistor, vilket bör vara positivt för kursutvecklingen. Substansrabatten i Fastators aktie har ökat till 34 procent, jämfört med 32 procent med vår senaste uppdatering den 6 mars 2019. Vi höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i basscenariot till 56 kronor (53).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.


Dokument