Penser Access: Fastator - Fortsatt substanstillväxt

26 februari 2019

Fastators substansvärde uppgick i slutet av året till 901,5 mkr eller 64,3 kr per aktie. Detta var något över vårt estimat för året och går att härleda till värdeökningar och framförallt förvärv i det största portföljbolaget, Offentliga Hus. Fastator har även under kvartalet börjat bygga upp ett fastighetsbestånd i egen regi genom förvärv i Motala till ett värde av 126 mkr och ett större förvärv i Södertälje för 300 mkr, Fastigheterna konsolideras från Q1'19 respektive Q2’19. Den starka utvecklingen i Offentliga Hus och de kommande tillträdena för Fastator gör att vi justerar vårt NAV-estimat för 2019 till spannet 72-76 kr per aktie, vilket motiverar ett värde på aktien på 54-58 kr. Det gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.     

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/fastator_20190226.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se


Dokument