Ny Certified Adviser för Aktiebolaget Fastator (publ)

20 januari 2016 Regulatorisk information

Fastator, vars aktie handlas på Nasdaq First North, har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till ny Certified Adviser från och med den 1 februari 2016.

  

För ytterligare information kontakta:

Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post: daniel@fastator.com


Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl. 13.00