Press

Aktuellt

2020-07-01

Penser publicerar ny aktieanalys för Fastator

Senaste aktieanalysen från Penser Access ” Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73...

Läs mer