VÅRT ERBJUDANDE

HELA FASTIGHETSMARKNADEN I EN AKTIE

Vi tror på en fortsatt stark tillväxt för fastighetssektorn över tiden och kan fördela kapitalet till flera underliggande investeringar – allt från renodlade fastighetsbolag till nya, nischade digitala tjänsteföretag inom fastighetsbranschen.

 

HÖGSTA MÖJLIGA AVKASTNINg – och GOD RISKSPRIDNING

Eftersom marknadsförutsättningarna i olika delar av fastighetssektorn hela tiden förändras kan de investeringar som passar bäst för tillfället väljas. Det ger dig som investerare en högre avkastningsmöjlighet än vad som annars hade varit möjligt.

Genom en bred portfölj sprider vi risken och förhindrar att hela det investerade beloppet påverkas om någon av de underliggande investeringarna utvecklas mindre väl. Investerare får en större spridning av kreditrisken utan att behöva ge avkall på avkastningspotentialen.

 

ETT StarkT och långsiktigT partnerskap för dig som fastighetsentreprenör

För entreprenörer och fastighetsägare erbjuder Fastator ett långsiktigt partnerskap genom att erbjuda såväl fastighetskompetens som finansiell kompetens och finansiering. Vi bidrar till att förverkliga nyskapande fastighetsrelaterade projekt och fyller ofta gapet mellan bankens och den egna finansieringen.