Styrelse

 
björn rosengren (1942)

 

STYRELSEordförande SEDAN 2015
Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären, och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Tidigare har han varit verksam i politiken som näringslivsminister, i statsförvaltningen som landshövding samt chef för TCO och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen.
Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseordförande i Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.
Innehav av aktier i Bolaget: 36 000 aktier, 140 000 teckningsoptioner.

CARL BILDT (1949)

 

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2015
Carl har tidigare varit partiordförande (Moderata Samlingspartiet, 1986–1999), utrikesminister (2006–2014) och statsminister (1991–1994). Därtill har han haft en rad internationella uppdrag, bland annat inom FN. Idag har han uppdrag som styrelseledamot i näringslivet och inom den internationella ideella sektorn.
Övriga styrelseuppdrag (i urval): ledamot i Magnora AB och den internationella stiftelsen Crisis Group.
Innehav av aktier i Bolaget: 0 aktier, 70 000 teckningsoptioner

jacqueline Winberg (1959)

 

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2017

Jacqueline har en bakgrund från banksfären och är sedan 2003 ledamot i Avanza Bank AB. Hon är även VD i executive search-firman Stanton Chase International AB, vars svenska verksamhet hon grundade 2006. Jacqueline har utöver sin bakgrund från bank mer än 20 års erfarenhet från chefsrekrytering och rådgivning i organisationsfrågor, främst rörande kompensationsfrågor, företagsstyrning och kompetensförsörjning.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Avanza Bank AB.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier


mats lundberg (1953)

 

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2011
Mats tillträdde sitt uppdrag i fd Aktiebolaget Fastator år 2011 och genom det omvända förvärvet av Rehact även i Fastators styrelse 2015. Mats har över 30 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen som delägare och styrelseledamot i ett flertal fastighetsbolag.
Mats är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.
Övriga styrelseuppdrag (i urval): ledamot i Jyma Fastigheter i Malmö AB, S:t Petri AB och Fastighets AB Gärda.
Innehav av aktier i Bolaget: 4 433 595 aktier

anders mossberg (1952)

 

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2015
Anders har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom finansbranschen, bland annat som vice VD för SEB-koncernen (1997–2003) och som chef för SEB Trygg Liv (1990–2011). Idag är han verksam som konsult och styrelsemedlem i ett flertal bolag.
Anders har studerat juridik vid Stockholms Universitet.
Övriga styrelseuppdrag (i urval): Ordförande i Hemgaranti24 och ledamot i Eaz pac AB samt WoMo of SWF Enterprise LLC.
Innehav av aktier i Bolaget: 0 aktier, 70 000 teckningsoptioner