Om Fastator

Ledning

Joachim Kuylenstierna

VD

Joachim är en av Fastators grundare och VD sedan januari 2017. Han har över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt. De senaste åren har Joachim varit verksam som entreprenör inom fastighetsbranschen, samt varit VD för ett flertal fastighetsrelaterade bolag.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och ledande befattningshavare samt ej heller oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Joachim kontrollerar Skälsö Intressenter AB som äger 28,11% av rösterna i Fastator.

Innehav av aktier i bolaget: 4 310 557 aktier via bolag

Svante Bengtsson

Vice VD

Svante började på Fastator 2016 som CFO och är vice VD sedan 2017. Svante har tidigare varit VD på Mistral Energi AB, med verksamhet inom energieffektivisering av fastigheter. Innan dess var han under sju år VD för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantechföretaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. Svante är styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB (publ).

Innehav av aktier i bolaget: 204 711 aktier privat och via bolag

Christoffer Strömbäck

CFO

Christoffer kommer närmast från JLL Capital Markets och har dessförinnan jobbat på Swedbank Corporate Finance. Christoffer har varit finansiell rådgivare vid ett stort antal börsintroduktioner, nyemissioner och publika bud på den svenska fastighetsmarknaden under de senaste 13 åren.

Innehav av aktier i bolaget: 11 464 aktier

Medarbetare

Émile Sohier

Transaction manager

Anna Sestan

Koncerncontroller

Stefan Lindholm

Kommunikationsansvarig