Extra bolagsstämma 2020

21 augusti 2020

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (Fastator), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm.