Årsstämma 2020

6 maj 2020

Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2020 och kan ladda ned tillhörande dokument.

TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN
Stämman kommer att hållas den 6 maj 2020 kl. 10.00 på Skeppsbron 24 i Prioritys lokaler, Stockholm.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL STÄMMAN
Aktieägare som önskar ett ärende behandlat på stämman ombeds lämna förslag via bolagets adress senast 25 mars 2020.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholmsenast onsdagen den 29 april 2020. 

DELTA VIA AV BOLAGET UTSETT OMBUD – NYA ALTERNATIV MED ANLEDNING AV COVID-19

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för undvikande av smittspridning uppmanar Fastator alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara personligen vid Fastators årsstämma delta via ombud. 

I enlighet med ny lagstiftning som gäller från och med den 15 april 2020 kan Fastator nu erbjuda aktieägare möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till advokat Jonas Gombrii, Advokatfirman Glimstedt. För att nyttja denna möjlighet, vänligen använd Fullmaktsformulär med röstinstruktioner – utsett ombud 2020 och ange noga dina röstinstruktioner.

Undertecknad fullmakt och eventuella behörighetshandlingar ska skickas till: Jonas Gombrii, Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller i undertecknad inskannad pdf-fil per e-post till jonas.gombrii@glimstedt.se och vara honom tillhanda snarast, dock senast den 4 maj 2020. Notera att anmälan till stämman sker på vanligt sätt även när möjlighet till röstning via ombud nyttjas.